CAPC are în gestiune cinci cazuri ale avertizorilor de integritate


1 Comentarii

Adoptarea Legii privind avertizorii de integritate are scopul de a eficientiza activitatea instituției avertizorilor de integritate. Pentru a răspunde la această provocare, în prezent, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează Proiectul „Consolidarea integrității publice în Republica Moldova”.

Unul dintre obiectivele proiectului este încurajarea potențialilor avertizori să dezvăluie practicile ilegale și astfel să contribuie la consolidarea integrității publice și combaterea fenomenului corupției. Totodată, CAPC și-a propus să contribuie la protecția avertizorilor de integritate prin consilierea și reprezentarea acestora în fața angajatorilor și în instanțele de judecată.  

În prezent, CAPC a preluat cazurile a cinci avertizori de integritate - angajați care au făcut dezvăluiri publice privind practicile ilegale din cadrul entităţilor publice în care își desfășoară activitatea profesională. Unul dintre cazurile aflate în gestiunea CAPC este cel al șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție, supus în prezent unui șir de acțiuni, aparent, de intimidare, după dezvăluirea publică a deficiențelor în activitatea sistemului și a conducerii procuraturii. 

„Considerăm că dezvăluirile despre problemele din interiorul Procuraturii trebuie investigate eficient de către organele competente, iar rezultatele să fie prezentate public, fără a se recurge la acțiuni de intimidare. Mai mult, era cazul de identificat un mecanism de investigare, cum ar fi crearea unui grup de lucru în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, care să se ocupe de verificarea dezvăluirilor făcute. Or, nu poate Procuratura Generală să investigheze corect și obiectiv propriile probleme sistemice. Aceste probleme sunt cunoscute în interiorul procuraturii, doar că majoritatea procurorilor preferă să tacă și să lucreze în sistem”, susțin avocații  CAPC.

Un alt caz de avertizare de integritate este cel al unui lucrător medical care a fost supus mai multor presiuni din partea administrației Spitalului Clinic din Bălți, după ce a dezvăluit public despre lipsa echipamentelor de protecție a lucrătorilor medicali, a condițiilor precare în care sunt internați și tratați bolnavii de Covid-19 și ilegalitățile care au loc în instituția medicală. După un șir de acțiuni de intimidare, se intenționa aplicarea sancțiunii de eliberare de la locul de muncă. Doar intervenția promptă a avocaților CAPC, expedierea unui aviz consultativ prin care se explica natura avertizorilor de integritate și riscul aplicării sancțiunilor față de persoanele care întreprind acțiuni de intimidare, administrația a încetat presiunile asupra angajatei.

Un alt avertizor de integritate, care colaborează cu CAPC, este un ex-judecător care nu a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, după ce a vorbit public despre influențele necorespunzătoare care au loc în cadrul judecătoriilor, inclusiv din partea președinților de instanțe. 

Alte două cazuri aflate în examinarea avocaților CAPC vizează un procuror care este supus presiunilor, după ce a făcut dezvăluiri publice privind implicarea în acțiuni de corupție a unor persoane din conducerea Procuraturii Generale, precum și angajatul unei instituții publice, care a făcut dezvăluiri externe privind manifestările de corupție din partea conducătorului entității. Ambii avertizori sunt supuși acțiunilor de intimidare.  

Experții CAPC dezaprobă tentativele autorităților (angajatorilor) de a pune presiune pe avertizorii de integritate și condamnă lipsa oricăror investigații eficiente a dezvăluirilor practicilor ilegale. CAPC reafirmă angajamentul său de a contribui la asigurarea protecției drepturilor avertizorilor de integritate. Experții CAPC vor continua să reprezinte interesele avertizorilor de integritate și vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru protecția acestora.  

____________

Acest material a fost elaborat în cadrul Proiectului „Consolidarea integrității publice în Republica Moldova”, implementat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, cu finantare din partea UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia aparține autorului și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.  

 

1 Comentarii

Straniu nu aţi indicat perioada şi cred cà nu aveţi conlucrare cu toate organele de stat.

Morarenco Mihail

3 luni în urmă

Expediază comentariu