Întrebări?

Nu ezitați să folosiți forma de mai jos pentru a ne contacta.

Articolul 11 al Legii 122/2018 prevede că înregistrarea unei dezvăluiri a practicilor ilegale de interes public, în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, acordă angajatului care o face statutul de avertizor de integritate.

Articolul 16 din Legea 122/2018 stabilește că protecția avertizorilor de integritate este asigurată de următoarele entități:

·       angajatorul, în cazul dezvăluirilor interne ale practicilor ilegale;

·       Avocatul Poporului, în cazul dezvăluirilor externe și publice ale practicilor ilegale.

Angajatorul întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, inclusiv la locul de muncă, și a asigurării protecției acestuia ca avertizor de integritate. Angajatorul anulează actele administrative cu valoare de răzbunare în legătură cu dezvăluirea practicilor ilegale făcute de avertizorul de integritate.

Avocatul Poporului examinează cererea de protecție a avertizorilor de integritate și contribuie la apărarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). În cazul dezvăluirilor publice ale practicilor ilegale, Avocatul Poporului se poate sesiza din oficiu, în conformitate cu art. 22 din Legea 52/2014.

Articolul 14 din Legea 122/2018 prevede că avertizorul de integritate beneficiază de următoarele garanții:

·       transferul său ori al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare, pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune a entității publice sau private în care activează, cu menținerea specificului de activitate. În cazul în care lipsește o astfel de subdiviziune, persoana va fi transferată într-o subdiviziune care desfășoară o activitate conexă, pentru a exclude sau a limita influența persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale;

·       sancționarea persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale ori, după caz, a conducătorului entității publice sau private pentru neasigurarea măsurilor de protecție;

·      anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către angajator sau, după caz, de către instanța de contencios administrativ, care i-a fost aplicată angajatului ca urmare a unei dezvăluiri în interes public, făcută cu bună-credință;

·       despăgubirea prejudiciilor materiale și morale suportate în urma răzbunării.

Important! Nu orice dezvăluire a practicilor ilegale poate fi și avertizare de integritate! 

Pentru ca o dezvăluire a practicilor ilegale să fie înregistrată/calificată drept avertizare de integritate este obligatorie întrunirea condițiilor prevăzute de art.11 al Legii 122/2018

· să fie făcută de un angajat al unei entități publice sau private;

· să se refere la activitatea entității al cărei angajat este;

· să conțină informații/probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public;

· persoana care face dezvăluirea trebuie să se identifice (nume, prenume, locul de muncă, date de contact, iar în cazul adresării în scris a avertizării de integritate – și semnătura).

 

Multimedia

Fiți avertizori de integritate! NU tolerați fărădelegile!

Să dezvăluim ilegalitățile sau neregulile de l...

6 luni în urmă

Fii ca Andrei! Nu tolera practicile ilegale din instituția în care lucrezi! Arată că îți pasă!

Fii ca Andrei! Nu tolera practicile ilegale din in...

7 luni în urmă

Nu tolera practicile ilegale din instituția în care lucrezi! Arată că îți pasă!

Nu tolera practicile ilegale din instituția în c...

8 luni în urmă

Ce trebuie să cunoașteți despre avertizările de integritate?

O dezvăluire a practicilor ilegale poate fi recun...

8 luni în urmă

Fii avertizor de integritate! Nu tolera fărădelegile!

Unde și cum dezvălui corect o ilegalitate sau ...

9 luni în urmă

Ce reprezintă platforma?

Platformă dată reprezintă un blog de informare și comunicare adresată persoanelor care vor să dezvăluie practicil ilegale în cadrul instituțiilor sectorului public și privat.

Legislația națională

privind avertizorii de integritate

Legea 122/208, HG 02/2020
Legislația internațională

privind avertizorii de integritate

Extras din UNCAC
Jurisprudența

națională și internațională

Vezi documentul

Contactează-ne

Sediul CAPC

str. Sfatul Ţării 27, of. 6

Fax

+373 (22) 23-83-84

Adresa electronică

contact@capc.md