Multimedia

Ce reprezintă platforma?

Platformă dată reprezintă un blog de informare și comunicare adresată persoanelor care vor să dezvăluie practicil ilegale în cadrul instituțiilor sectorului public și privat.

Despre proiect Echipa CAPC
Legislația națională

privind avertizorii de integritate

Legea 122/208, HG 02/2020
Legislația internațională

privind avertizorii de integritate

Extras din UNCAC
Jurisprudența

națională și internațională

Vezi documentul

Întrebări?

Nu ezitați să folosiți forma de mai jos pentru a ne contacta.

Da, Legea 122/2018 prevede că avertizori de integritate pot fi atât angajații entităților publice, cât și angajații entităților private.

Potrivit art. 3 al Legii 122/2018avertizor de integritate este angajatul care face o avertizare de integritate.

Se consideră angajat persoana fizică care:

·       are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de salariat, în sensul legislației muncii, în raport cu un angajator;

·       are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de stagiar sau voluntar în raport cu un angajator;

·       are sau a avut în ultimele 12 luni raporturi juridice contractuale, civile cu un angajator.

 

Depunerea dezvăluirilor practicilor ilegale nu este o obligație, dar un drept al angajatului care, ulterior depunerii dezvăluirii, beneficiază de garanții de protecție.

Important! Nu orice dezvăluire a practicilor ilegale poate fi și avertizare de integritate! 

Pentru ca o dezvăluire a practicilor ilegale să fie înregistrată/calificată drept avertizare de integritate este obligatorie întrunirea condițiilor prevăzute de art.11 al Legii 122/2018

· să fie făcută de un angajat al unei entități publice sau private;

· să se refere la activitatea entității al cărei angajat este;

· să conțină informații/probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public;

· persoana care face dezvăluirea trebuie să se identifice (nume, prenume, locul de muncă, date de contact, iar în cazul adresării în scris a avertizării de integritate – și semnătura).

 

Contactează-ne

Sediul CAPC

str. Sfatul Ţării 27, of. 6

Fax

+373 (22) 23-83-84

Adresa electronică

contact@capc.md